SEMBOL : N2
MOLEKÜL AĞIRLIĞI : 28,01 gr / mol
KAYNAMA NOKTASI :-195,8C

Dünya atmosferinin % 78’ ini oluşturur. Renksiz, kokusuz, tatsız ve toksik olmayan azot yanıcı değildir. İnört özelliği nedeniyle bir çok uygulamada kullanılır. Yüksek sıcaklıklarda ve basınçlarda bazı reaktif metallerle, ayrıca oksijen ve hidrojen gazları ile bileşir.

KULLANIM ALANLARI

Amonyak sentezinde, katalizörler vasıtasıyla yüksek basınç altında Hidrojen ve Azot’un birleştirilmesinde kullanılır.Kimya, tekstil, gıda, boya sanayiinde inert atmosfer sağlamak ve aşırı yanıcı sıvıların azot basıncı ile transferinde; Elektronik sanayiinde, ampul imalatında; Gıda sanayiinde yiyeceklerin şoklanması ve uzun süre muhafaza ve nakledilmesinde, Nükleer reaktörlerde; Tıpta organların dondurulması, korunması ve soğuk ortamda naklinde kullanılır.

NASIL ÜRETİLİR ?

Kriyojenik hava ayrıştırma tesislerinde, distilasyon kolonunda sıvılaşmış havayı, farklı kaynama noktaları esasına göre komponetlerine ayırarak.
Mambran tip tesislerde, havanın içindeki azotun gaz olarak ayrıştırılması ile.

EMNİYET
Güvenlik Bilgi Formu  ( MSDS ) Sıvı Azot