Uy: UYGUN. Metal olmayan malzemeler uygun olsa bile, oksijen veya diğer oksitleyici gazlar içeren ortamlarda tutuşabilir.

UD: Uygun Değil.
ŞU: Şartlı Uygun.
?: Yeterli bilgi yok.